Giảm giá

Đang khuyến mãi

Chương trình đang giảm giá của LovingCupcakes:

Chào đón khai trương website mới www.lovingcupcakes.com.vn 

LovingCupcakes mến tặng khách hàng Chocolate hạnh nhân xinh xắn khi mua từ 4 cupcakes.

Vanilla Cupcake tự chọn khi mua từ 8 cupcakes trở lên.   

Thời hạn từ 28/5/2012 đến 30/6/2012